Privatlivspolitik

Når Senna & Co modtager personoplysninger fra dig, er det vigtigt for os, at du har tillid til, at vi behandler dine informationer på en sikker måde. Vi modtager personoplysninger om dig: hvis du:

– er kunde hos Senna & Co,
– bruger vores digitale tjenester eller besøger vores hjemmeside
– gennem anden kontakt med Senna & Co giver os dine personoplysninger.

Nedenfor kan du detaljeret læse om de forskellige typer af personoplysninger, og hvordan vi håndterer dem.

§ 1 Dataansvarlig

Den juridiske enhed, som er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:

Senna & Co
Ragnhildgade 76 1. tv.
2100 København Ø

Telefon: 61 61 68 64
Mail: info@senna-co.dk
CVR: 16 49 28 33

§ 2 Kategorier af personoplysninger

Senna & Co indsamler kun nødvendige oplysninger om dig.  Nedenfor gennemgås de typer af oplysninger, som vi behandler. Vi behandler følgende almindelige personoplysninger:

  • Navn, adresse, e-mail, telefonnummer, ip-adresse, pasnummer, kørekortnummer, kørekortklasse,
    fødselsdato, rejseforsikring, ulykkesforsikring, mv.
  • Oplysninger om din adfærd på vores digitale tjenester fx browsere, operativsystemer og hvilket indhold, som du ser mv.

§ 3 Håndtering og lagring af personoplysninger.

Hovedsageligt indsamler og lagrer vi dine oplysninger for at opfylde en aftale, som du er en part i, såsom rejser, eller forskellige markedsføringsaktiviteter.

§ 4 Videregivelse af dine personoplysninger

Senna & Co videregiver dine personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

Aftalepartnere.
For at kunne tilbyde nogle af de ydelser, som du har bestilt fra os, bruger vi leverandører og aftalepartnere. Det vil ofte være nødvendigt, at vi giver personoplysninger til disse for at tjenesten skal kunne udføres.

Nogle af vores partnere er uden for EU/EØS-området. Det betyder, at personoplysninger kan blive overført til samarbejdspartnere i disse lande til samme formål, som beskrevet ovenfor, når det er nødvendigt for at levere den ydelse, du har anmodet om.

IT leverandører.
Vi anvender IT i vores virksomhed. Nogle systemer er installeret lokalt hos os. I disse tilfælde er der ingen overførsel til tredjepart. Nogle systemer er cloud-løsninger eller installeret af leverandøren, og det betyder, at vi videregiver personoplysninger til leverandøren. I disse tilfælde er leverandøren vores databehandler og håndterer oplysningerne på vores vegne og efter vores anvisninger.

§ 5 Dine rettigheder

Nødvendig håndtering af personoplysninger og håndtering på baggrund af samtykket
Det er tilladt uden samtykke at behandle persondata, der er nødvendige, for at vi kan opfylde en aftale med dig.

Hvis vi skal indsamle og håndtere dine personoplysninger til et andet formål, kræves derimod, at du accepterer behandlingen. Du giver dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, når du benytter vores tilbud på hjemmesiden, på Facebook, på Instagram mv.

Tilbagekaldelse af samtykke
Du kan til enhver tid vælge at trække dit samtykke tilbage ved at kontakte os via de kontaktoplysninger mail:
info@sennna-co.dk

Tilbagekalder du dit samtykke, vil vi slette personoplysningerne og afbryde den behandling, der blev omfattet af dit samtykke.

Ret til at få information og ret til kontrol over dine oplysninger
Vil du have information om, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, kan du skriftligt ansøge om dette ved at sende en mail til info@senna-co.dk. Registerudtrækket udleveres efter anmodning og er gratis en gang pr. år. Du har ret til at anmode om, at oplysningerne om dig skal slettes, suppleres eller korrigeres.